Kvalita a kontrola

Certifikát

Systém řízení kvality dle EN ISO 9001:2015 firmy PŘESNÉ ODLITKY s.r.o.

Slévárna přesných odlitků je vybavena

  • Tvrdoměrem na kontrolu tvrdosti podle Rockwella
  • Spektrometrem SPECTROMAXx pro chemickou analýzu každé tavby